Hotel Jaisal Inn

Gadisar Rd, near Hanuman Circle, Jai Narayan Vyas Colony345001JaisalmerIndia
Hotel