Hotel River Palace

Parikarma Marg, Badi Pulliya, Near Moti Mahal, Pushkar305022PushkarIndia
Hotel