Paradise Village Resort

Paradise Village Resort, Village Badhai, Near Sankat Mochan Temple Kacchi Ghatti171010ShimlaIndia
Resort