Shiv Darshan Lodge Barshi

C.S. No. 924/4, Dharmadhikari Plot, Gadegaon Road, Barshi, Taluka Barshi, Dist. Solapur413411SolapurIndia
Hotel